Aziz Nesin – Tatlı Betüş

Ekitap Özeti;“Hey gidi hey! Vaktiyle atalarımız dünyanın üç kıtasında nal şakırdatıp kılıç sallarken onların torunları bugün oralarda çekiç takırdatıp sokak

Devam