Aziz Nesin – Şimdiki Çocuklar Harika

Ekitap Özeti; Bu romanı, salt çocuklar için değil, ana babalarla öğretmenler için de yazdım. -Aziz Nesin- -Bu romanda, çocukların gözüyle

Devam

Aziz Nesin – Tatlı Betüş

Ekitap Özeti;“Hey gidi hey! Vaktiyle atalarımız dünyanın üç kıtasında nal şakırdatıp kılıç sallarken onların torunları bugün oralarda çekiç takırdatıp sokak

Devam

Safvet Nezihi – Zavallı Necdet

Ekitap Özeti; Yayımlandığı dönemde oldukça popüler olan, halk tarafından çok beğenilen ve Safvet Nezihi’yi de üne kavuşturan “Zavallı Necdet” imkansız

Devam

Aleksandr Sergeyeviç Puşkin – Yüzbaşının Kızı

Ekitap Özeti; 18. Yüzyıl Rusya’sında, rejimin çalkantılı ve belirsiz olduğu bir dönemde orduya katılan genç asilzade Pyotr Andreyiç Grinyov ile

Devam